Instellingen

4


wij móeten werkzaam zijn,

in de werken van hem die mij uitstuurt,
zolang het dag is:
er komt een nacht
waarin niemand bij machte is te werken!-

5


wanneer ik in de wereld ben,

ben ik licht voor de wereld!