Instellingen

24


Maar de morgen daarop komt hij

Caesarea binnen, maar Cornelius is het
die hen verwelkomd heeft;
hij heeft zijn verwanten
en beste vrienden bijeengeroepen.