Instellingen

26


ook heeft hij uit één bloed

elk mensenvolk gemaakt
om te wonen op heel het aanschijn
van de aarde,
nadat hij toegemeten tijdsgewrichten
en de grenzen van hun woongebied
heeft afgegrensd,-

27


om God te zoeken

en misschien hem te tasten en te vinden
die toch al niet ver van
ieder van ons bestaat;

28


want door hem leven wij

en bewegen wij en zijn wij,
zoals ook sommigen
van de dichters bij u hebben gezegd:
‘uit hem immers zijn wij ook geboortig’;