Instellingen

7


aan allen die in Rome zijt,-

geliefden van God,
geroepen heiligen:
genade voor u en vrede
van God onze Vader
en de Heer, Jezus Christus!