Instellingen

20


En Jesaja durft te zeggen:

‘ik was te vinden
voor wie mij niet zochten,
ik ben verschenen
aan wie niet naar mij vroegen’ (Jes. 65,1);