Instellingen

3


Want zij ontkennen

de rechtvaardiging door God,
zoeken de eigen rechtvaardiging
staande te houden
en aan de rechtvaardiging door God
onderschikken zij zich niet.

4


Want einddoel van een Wet

is Christus
tot rechtvaardiging van al wie gelooft.

5


Want Mozes schrijft

over de rechtvaardiging uit een Wet:
‘de mens die alles doet
zal door haar leven!’ (Lev. 18,5).