Instellingen

25


Want opdat ge niet (al te)

wijs zijt met uzelf,
wil ik u, broeders-en-zusters,
niet onkundig laten van dit geheimenis:
een verharding is voor een deel
over Israƫl gekomen,
totdat de volheid der volkeren
binnenkomt,