Instellingen

33


O diepte van rijkdom en wijsheid

en kennis van God!-
hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen
en onnaspeurlijk zijn wegen!