Instellingen

1


Ik roep u dan op,

broeders-en-zusters,
vanwege de barmhartigheden van God,
om uw lichamen in te zetten
als een levende, heilige, aan God
welbehaaglijke offerande
uw eredienst in de zin van het woord.