Instellingen

10


in de broeder-en-zusterlijke liefde

jegens elkaar hartelijk liefhebbend,
in eerbetoon elkaar voorgaand,