Instellingen

3


Want door de genade

die aan mij gegeven is
zeg ik tot ieder bij u:
denkt niet hoger
dan men moet denken,
maar denkt tot bedachtzaamheid,
zoals God ieder een mate van geloof
heeft toebedeeld.

4


Want zoals wij in één lichaam

vele leden hebben,
maar alle leden
niet hetzelfde te doen hebben,

5


zó zijn wij die velen zijn

één lichaam in Christus,
maar iederéén leden van elkaar,

6


met genadegaven

die naar de genade ons gegeven
verschillend zijn:
hetzij profetie,
dan naar gelang van het geloof;

7


hetzij dienstbetoon,

dan in het dienstbetoon;
hetzij wie onderricht geeft
in het onderricht;

8


hetzij wie aanspoort

in de aansporing;
wie weggeeft,
in eenvoudigheid;
wie vooraanstaat,
in ijver;
wie zich ontfermt,
in vrolijkheid.