Instellingen

11


En dit

nu ge weet van het tijdsgewricht:
het uur is er thans
om uit uw slaap te ontwaken;
want nú is het heil ons dichterbij dan
toen we tot geloof kwamen.

12


De nacht loopt ten einde,

de dag is genaderd!-
ontdoen wij ons dan van
de werken van het duister
en kleden wij ons met
de wapenrusting van het licht!-

13


wandelen wij in goede vorm,

als op de dag!-
niet in zwelgpartijen en drinkgelagen,
niet in beslapingen en teugelloosheden,
niet in twist en naijver.

14


Nee, kleedt u met de Heer, Jezus Christus,

en laat de zorg voor het vlees
niet betekenen dat u begeerten kóestert!