Instellingen

3


Groet Prisca en Aquila,

mijn medewerkers in Christus Jezus,

4


die voor mijn lijf-en-ziel

hun hals hebben gewaagd,
en voor wie niet alleen ík dank zeg,
maar ook alle
vergaderingen van de heidenen;