Instellingen

1


Daarom ben jij, o mens,

niet te verontschuldigen,
al wie oordeelt;
want waarin je de ander oordeelt
veroordeel je jezelf;
want jij begaat dezelfde dingen,
jij die oordeelt.

2


Wij weten dat het oordeel van God

over wie zulke dingen begaan
op waarheid berust;

3


denk je dít, o mens die oordeelt

over wie dergelijke dingen begaan
en diezelfde dingen doet,
dat jíj het oordeel van God
dan ontvlucht?

4


Of misken je de rijkdom van

zijn goedertierenheid en geduld
en lankmoedigheid, ontkennend
dat het goedertierene van God
je naar omkeer leidt?

5


Overeenkomstig je verstoktheid

en onbekeerlijke hart
hoop je voor jezelf
een schat aan toorn op
voor de dag van toorn
en van openbaring van het
rechtvaardig oordeel van God,

6


die ‘ieder zal teruggeven

overeenkomstig zijn werken’ (Ps. 62,13):

7


aan wie met volharding in goed werk

glorie en eer en onbederfelijkheid zoeken:
eeuwigheidsleven,

8


maar wie twistgierig

en ongehoorzaam aan de waarheid
de ongerechtigheid gehoorzamen,
wacht toorn en gramschap;

9


verdrukking en benauwing

over alle mensenziel van wie
het kwade bedrijft,
Judeeër allereerst, maar ook Helleen,

10


en glorie en eer en vrede

voor al wie het goede bewerkt,
Judeeër allereerst, maar ook Helleen.

11


Want er is geen aanneming van een aanschijn

bij God.

12


Want zovelen als er hebben gezondigd

zonder Wet,
zullen zonder Wet ook verloren gaan;
en zovelen met een Wet hebben gezondigd,
zullen door een Wet geoordeeld worden.