Instellingen

5


Maar als door onze ongerechtigheid

Gods rechtvaardigmaking beter uitkomt,
moeten we dan niet zeggen
dat God onrechtvaardig is
wanneer hij toorn over ons brengt,
als ik zo menselijk mag spreken?

6


Dat zij verre! Hoe anders zal God

de wereld oordelen?