Instellingen

10


Want als wij als zijn vijanden

met God zijn verzoend
door de dood van zijn zoon,
zoveel te meer zullen wij,
verzoend,
worden gered in zijn leven.