Instellingen

21


opdat, zoals de zonde als koning heerste

in de dood, zo ook de genade
als koning heersen zal
door gerechtigheid tot eeuwig leven
door Jezus Christus, onze Heer.