Instellingen

9


Zoveel te meer zullen wij dan,

nu gerechtvaardigd in zijn bloed,
door hem worden gered
van de toorn.

10


Want als wij als zijn vijanden

met God zijn verzoend
door de dood van zijn zoon,
zoveel te meer zullen wij,
verzoend,
worden gered in zijn leven.

11


Maar niet alleen dat,

ook roemen wij in God
door onze Heer Jezus,
door wie wij nu de verzoening
hebben ontvangen.