Instellingen

19


Ik zeg het menselijk

vanwege de zwakheid van uw vlees.
Want zoals gij uw leden
dienstbaar hebt gesteld aan
de onreinheid en aan de on-wettigheid
tot nog meer on-wettigheid,
zo hebt ge nu uw leden
dienstbaar gesteld aan de gerechtigheid
tot heiligmaking.