Instellingen

23


Want de bezoldiging* Of: het loon. der zonde

is: dood,
maar de begenadiging door God
is: eeuwig leven
in Christus Jezus, onze Heer.