Instellingen

5


Want als wij een medeplanting

zijn geworden
in de gelijkheid aan hem in zijn dood,
dan zullen wij het ook zijn
in zijn opstanding,