Instellingen

24


Ik, ellendig mens!-

wie zal mij verlossen
uit het lichaam van deze dood?

25


Dank aan God!,

door Jezus Christus, onze Heer.
Dus ben ik dan met het verstand
wel dienstbaar aan een wet van God,
maar met het vlees
aan een wet van zonde.