Instellingen

3


Want dat was voor de wet onmogelijk,

doordat hij stukliep op
de zwakheid van het vlees.
Maar God heeft zijn eigen zoon gestuurd
in de gedaante van
door zonde overheerst vlees,
en ter wille van zonde
heeft hij in datzelfde vlees
het oordeel over de zonde voltrokken,