Instellingen

35


Wie zal ons scheiden

van de liefde van de Gezalfde?-
verdrukking of nood of vervolging
of honger of naaktheid
of gevaar of een zwaard?

36


Het is zoals geschreven staat:

‘wegens u worden wij heel de dag gedood,
wij worden beschouwd
als schapen voor de slacht’ (Ps. 44,23),

37


maar in dit alles

zijn wij meer dan overwinnaars
door hem die ons zijn liefde heeft betoond.

38


Ja, ik ben er zeker van dat

noch dood noch leven
noch engelen noch overheden
noch bestaande toestanden noch toekomstige
noch machten

39


noch hoogte noch diepte,

noch enig ander schepsel
bij machte zal zijn ons te scheiden
van de liefde van God
die is in Christus Jezus, onze Heer.