Instellingen

4


Er zijn verschillen in genadegaven,

maar het is dezelfde Geest;

5


er zijn verschillen in dienstbaarheden,

maar het is dezelfde Heer;

6


en er zijn verschillen in werkingen,

maar het is dezelfde God
die het alles bewerkt in allen;

7


maar aan ieder wordt de openbaring

van de Geest gegeven tot voordeel.

8


Want aan de een

wordt door de Geest gegeven
een woord van wijsheid,
maar aan de ander een woord van kennis
krachtens dezelfde Geest,

9


en aan weer een ander:

geloof door dezelfde Geest,
en aan weer een ander
genadegaven van genezingen
door de éne Geest;

10


aan de een werkingen van krachten,

aan een ander profetie,
aan een ander
onderscheidingen van geesten,
aan een ander soorten van talen,
aan een ander vertolking van talen;

11


maar dat alles bewerkt

één en dezelfde Geest,
die aan ieder in het bijzonder
verschillende gaven
toedeelt zoals hij het wil.