Instellingen

1


Zó moet een mens ons beschouwen:

als helpers van Christus
en uitdelers van geheimenissen van God.