Instellingen

19


Of weet ge niet dat uw lichaam

een tempel is van de heilige Geest
die in u woont en die ge hebt van God,
en dat ge niet van uzelf zijt?