Instellingen

12


Want dít is het waarop we trots zijn:

het getuigenis van ons geweten
dat wij in eenvoud en zuiverheid van God,
niet in wijsheid van het vlees
maar in genade van God
in de wereld verkeerd hebben,
vooral ten aanzien van u.