Instellingen

27


Want gij allen

die tot eenheid met Christus zijt gedoopt
hebt u bekleed met Christus.