Instellingen

9


maar nu, nu ge God hebt leren kennen,

of beter: nu ge gekend zijt door God,-
hoe kunt ge nu weer omkeren
naar die zwakke en armzalige elementen
aan wie ge u opnieuw
dienstbaar wilt maken?