Instellingen

22


Maar de vrucht van de Geest is

liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid,

23


zachtmoedigheid, zelfbeheersing;

tegen dergelijke dingen is geen wet.