Instellingen

10


Want zijn maaksel zijn wij,

in Christus Jezus geschapen
voor goede werken,
die God heeft voorbereid
opdat wij daarin zullen wandelen.