Instellingen

7


Mozes roept tot Jozua

en zegt tot hem,
   voor de ogen van heel Israël:

wees sterk en vastbesloten,
want jíj,
jij zult met deze gemeente komen
in het land
   dat de Ene aan je vaderen heeft gezworen
   hun te geven;

en jíj zult het hun toedelen.