Instellingen

18


Ik liet mij vallen
   voor het aanschijn van de Ene,
   zoals eerder;

veertigmaal een dag en veertigmaal
   een nacht:

brood at ik niet
en water dronk ik niet,-
om al uw zonden waarmee ge
   hadt gezondigd

door te doen
   wat kwaad is in de ogen van de Ene,
   en hem te krenken.