Instellingen

18


en hij is het hoofd van

het lichaam dat de vergadering is.
Hij is het begin,
als eerstgeborene uit de doden,
zodat hij onder allen
de eerste wordt,

19


want in hem heeft het

heel de volheid behaagd
woning te maken

20


en door hem alles

met zich te verzoenen,-
vrede stichtend door zijn bloed
aan het kruis,-
door hem,
hetzij alles op de aarde,
hetzij alles in de hemelen.

21


Ook u,

die eens vervreemd waart
en in denken vijanden waart
in uw boze werken,

22


heeft hij nu

in zijn vleselijke lichaam
door de dood verzoend,
om u
heilig en onbesmet en onberispelijk
voor zijn aanschijn te doen staan,