Instellingen

27


aan wie God bekend heeft willen maken

wat de glorieuze rijkdom is
van dit geheimenis onder de heidenen,
en dat is Christus onder u,
de hoop op de glorie.

28


Hij is het die wij verkondigen

wanneer wij iedere mens waarschuwen
en iedere mens onderrichten
in alle wijsheid, om iedere mens
volmaakt te doen staan in Christus.

29


Daarvoor zwoeg ik en strijd ik,

met hulp van zijn innerlijk werk
dat in mij werkt met kracht.