Instellingen

9


Daarom houden wij ook,

vanaf de dag dat we ervan hoorden,
niet op voor u te bidden en
te vragen dat ge vervuld wordt
van de kennis van zijn wil
in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

10


opdat ge zult wandelen,

waardig aan de Heer,
en hem in alles behaagt,
doordat ge in alles door goed werk
vruchtdraagt en groeit
in de kennis van God,

11


naar de sterkte van zijn glorie

met alle kracht bekrachtigd,
tot alle volharding en geduld,
met vreugde

12


dank brengend aan de Vader

die u bekwaam heeft gemaakt
om te delen in het erfgoed
van de heiligen in het licht.

13


Hij heeft ons ontrukt aan

het gezag van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk
van de zoon van zijn liefde,

14


in wie wij de verlossing hebben,

de vergeving van de zonden.