Instellingen

20


Als ge met Christus zijt ontstorven

aan de elementen van de wereld,
wat laat ge u dan bepalingen opleggen
alsof ge in de wereld leeft?

21


‘Raak niet, smaak niet,

roer niet aan!’