Instellingen

9


omdat in hem heel de volheid

van de Godheid lichamelijk woont

10


en gij de volheid hebt ontvangen

in hem die het hoofd is van
alle overheid en gezag;

11


in hem zijt ge ook besneden,

met een besnijdenis,
niet met handen gedaan
maar in het afleggen van het lichaam
van het vlees,
in de besnijdenis van de Gezalfde,

12


mee-begraven met hem in de doop;

in hem zijt ge ook
mee-opgewekt door het geloof in
de werking van God die hem
heeft opgewekt uit de doden.