Instellingen

2


Volhardt in het bidden;

weest daarin waakzaam,
onder dankzegging,

3


tevens ook voor ons biddend

dat God voor ons een deur
voor het woord zal openen
en wij het geheimenis van de Gezalfde,
waarvoor ik ook gebonden ben,
kunnen uitspreken,

4


opdat ik dat zó

in het licht zal zetten
als ik het moet uitspreken.