Instellingen

11


Hiertoe bidden wij ook altijd

voor u,
dat onze God u
de roeping waardig zal achten
en elk welbehagen in goedheid
en werk van geloof
met kracht zal vervolmaken,