Instellingen

1


Voor het overige,

broeders-en-zusters, bidt voor ons
dat het woord van de Heer
zijn loop mag hebben
en verheerlijkt mag worden
zoals ook bij u,

2


en dat wij verlost mogen worden

van de verkeerde en boosaardige
mensen; want trouw
vindt men niet bij allen.

3


Maar getrouw is de Heer,

die u zal sterken en bewaken voor de boze.

4


In de Heer

zijn wij er bij u van overtuigd,
dat ge wat wij verkondigen
ook doet en zult doen.

5


Moge de Heer uw harten richten

op de liefde van God
en op de volharding van de Gezalfde.