Instellingen

17


In geloof heeft Abraham

Isaak ten offer gebracht
toen hij op de proef gesteld werd;
de eniggeborene offerde hij
die de aankondigingen had ontvangen

18


en tot wie was uitgesproken

‘in Isaak zal een nazaat
voor jou worden geroepen’ (Gen. 21,12);

19


hij overwoog dat

God bij machte is
uit de doden op te wekken;
daaruit heeft hij hem ook
in een voorafbeelding teruggekregen.