Instellingen

16


Dwaalt niet,

beminde broeders-en-zusters van mij!

17


Alle goede gave en alle volmaakte gift

is van boven afkomstig,
neerdalend van de Vader der lichten,
bij wie geen verandering is
of zweem van ommekeer.

18


Willens-en-wetens

heeft hij ons voortgebracht
met het woord der waarheid,
opdat wij zullen zijn
een eerste oogst van zijn scheppingen.