Instellingen

1


Wilt niet met vélen leermeesters zijn,

broeders-en-zusters van mij,-
wetend dat wij een strenger oordeel
zullen moeten aannemen;

2


want in véle dingen struikelen wij allen;

als iemand in het woord niet struikelt
is hij een volmaakt man,
bij machte om ook heel het lichaam
te beteugelen;

3


als we de paarden

teugels in de monden leggen
om ze ons gehoorzaam te laten zijn,
wenden we daarmee heel hun lichaam;

4


zie ook de schepen, die zo groot zijn

en door hevige winden
worden voortgedreven,
maar door het kleinste roer worden gewend
waarheen het believen van de stuurman wil;

5


zo is ook de tong maar een klein lid

en kan ze bogen op grote dingen;
zie welk een vuur welk een
woud aansteekt!-

6


ook de tong is een vuur:

als de wereld der ongerechtigheid
bestaat de tong bij onze leden,
zij die heel het lichaam besmet
en het rond der schepping in brand zet,
zelf in brand gezet door de hel;

7


want elke soort van wilde beesten en vogels,

reptielen en zeedieren,
wordt getemd en ís getemd
door de menselijke soort,

8


maar de tong: niemand der mensen

is bij machte die te temmen,-
een rusteloos kwaad, vol dodelijk venijn!

9


Met haar zegenen we de Heer en Vader, en

met haar vervloeken wij de mensen
die naar Gods gelijkenis geschapen zijn;

10


uit dezelfde mond komt voort

zegen en vervloeking;
dat mag, broeders-en-zusters van mij,
níet zo wezen!

11


De bron laat toch niet uit dezelfde opening

het zoete en het bittere opwellen?

12


Een vijgenboom is toch niet bij machte,

mijn broeders-en-zusters,
olijven te maken,
of een wijnstok vijgen?-
evenmin kan zout zóet water maken!

13


Wie is er wijs en verstandig bij u?-

laat hij door zijn goede wandel
zijn werken tonen,
in een zachtmoedigheid
die bij wijsheid hoort;

14


maar als ge bittere naijver en twistgierigheid

in uw hart houdt, beroem u niet
en liegt niet tegen de waarheid!-

15


dat is niet de wijsheid die van bóven komt,

maar een aardse,
al-te-menselijke, demonische;

16


want overal waar naijver

en twistgierigheid is, daar heersen
onrust en allerlei laakbare praktijken;

17


maar de wijsheid van bóven is allereerst kuis,

en dan ook vredelievend,
vriendelijk, volgzaam,-
vervuld van barmhartigheid
en goede vruchten,
onpartijdig en ongeveinsd;

18


maar de vrucht van de gerechtigheid

wordt in vrede gezaaid
door* Of: voor. hen die vrede dóen.