Instellingen

9


Met haar zegenen we de Heer en Vader, en

met haar vervloeken wij de mensen
die naar Gods gelijkenis geschapen zijn;