Instellingen

1


Legt dan af

alle kwaadwilligheid en alle bedrog,
veinzerijen, afgunstigheden
en alle kwaadsprekerijen,

2


en weest als pasgeboren zuigelingen

begerig naar de onbedrieglijke melk
van het woord, opdat ge daardoor
zult groeien en worden gered,

3


nu ge ‘geproefd hebt

dat de Heer goed is’ (Ps. 34,9).