Instellingen

6


zoals Sara onderhorig was

aan Abraham
en hem ‘heer’ noemde;
haar kinderen zijt ge geworden
door goed te doen en
geen enkele verschrikking te vrezen.