Instellingen

20


Als iemand zegt ‘ik heb God lief’

en zijn broeder-of-zuster haat,
is hij een leugenaar;
want wie zijn broeder-of-zuster
die hij van zien kent niet liefheeft,
kan God die hij nooit gezien heeft
onmogelijk liefhebben.