Instellingen

18


Hier komt het aan op de wijsheid:

wie kan denken
moet het getal van het beest berekenen,
want het is een getal van een mens;
zijn getal is zeshonderdzesenzestig.